Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd

Här lämnar du uppgifter om sökanden, d.v.s. det företag, organisation eller privatperson som står bakom ansökan. Ansökan om serveringstillstånd är avgiftsbelagd. Aktuella ansökningsavgifter för ett serveringstillstånd hittas här

Behörig firmatecknare